Mijn dienstverlening

MIJN DIENSTVERLENING


Ontwikkelen en verbreden van kennis en meebewegen met de markt is waar Lausmontis voor staat. Mijn focus en ervaring ligt op het gebied van marketing, interne en externe communicatie en het begeleiden van organisaties bij veranderingstrajecten (change management) en reorganisaties.

Marketing

Werken met klanten aan het verfijnen van de communicatie en het innemen van een strategische positie op de markt. Klanten helpen met hun businessplan, hun merk, reclame, zichzelf opnieuw uitvinden en marketing.

Marketingcampagnes maken waaronder e-mail, drukwerk, digitale content, advertenties in de openbare ruimte en op sociale media. Op basis van marktanalyse concepten en content creëren voor website, tijdschriftadvertenties, direct mail-campagnes, sociale media en blogs.

Communicatie

Marketing en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Standaard (marketing)communicatieadviezen bestaan niet. Want marketing-communicatie is mensenwerk. Wat wel of niet werkt, hangt van veel menselijke zaken af. Hoe u communiceert bijvoorbeeld. De doelgroep waarmee u communiceert (intern of extern). 


Doel(groep) gericht en op het juiste moment communiceren, met het gewenste resultaat. Dit alles uiteraart binnen budget!

Change management

Verandering, de één is er dol op de ander schiet diret in de stress ... Wat is de invloed van communicatie op de acceptatie van verandering? Wordt de verandering met open armen ontvangen of is er veel weerstand? Betreft het een verandering waar de doelgroep weinig tot geen invloed op heeft zoals bij een reorganisatie, nieuwe werkwijze of nieuwe software. 

Change management communicatie vraagt een andere wijze van communiceren, vaak is er een weerstand bij de doelgroep die weg genomen moet worden. Communicatie is een middel die - op de juiste wijze ingezet - bijdraagt aan het afbreken van de aanwezige weerstand.

Evenementen, beurzen, teambuilding, etc.

Een succesvolle (internationale) beurs, studiereizen, evenementen voor klanten en/of personeel, organiseren van lezingen, opleidingsprogramma's, motivatiedagen, teambuilding activiteiten en heidagen. Een tijdrovende klus, die vaak naast de dagelijkse werkzaamheden door iemand worden opgepakt. 


Wil je dat jouw acitviteit tot in de puntje verzorgt wordt, binnen budget en het gewenste resultaat geeft? Informeer naar de mogelijheden. Van de organisatie tot en met de communicatie wordt door Lausmontis verzorgd.